Pozdrav svima!

Ekološka druga OBNOVLJIVI IZVOR je nastala 2012. godine kao potreba organiziranja civilnog društva u smjeru korištenja i primjene obnovljivih izvora energije, primjene alternativnih izvora energije te povećanja energijske učinkovitosti na razini korisnika i lokalne zajednice. Osnova postojanja udruge je promicanje, razvitak i unapređenje primjene sunčeve energije radi očuvanja prirode i okoliša. Područje rada udruge se bazira na transformacijama energije u prirodi u jedan od korisnih oblika energije toplinsku ili električnu s ciljem stvaranja održivog društva temeljenog na energetskoj neovisnosti zajednice.

Sunčeva energija podrazumjeva direktnu i akumuliranu energiju. Direktna energija sunčevog zračenja se toplinskim pretvornicima može transformirati u toplinsku energiju te se primjenom fotonaponskih pretvornika može pretvarati u električnu energiju. Akumulirana sunčeva energija u zraku, vodi i zemlji se dizalica topline može crpiti iz okoliša i koristiti u sustavima grijanja. Akumulirana energija u zraku se vjetro-elektranama može pretvoriti u električnu energiju dok se akumulirana energija u vodama primjenom hidro-generatora pretvara u električnu energiju.

Udruga će poticati primjenu obnovljive električne energije u električnim vozilima jer se elektro-pogon pokazuje kao najbolja alternativa upotrebi fosilnih goriva. Ovisnost o fosilnim gorivima te visoke emisije stakleničkih plinova dovode do potrebe uvođenja nove koncepcije.

Udruga je neprofitna pravna osoba s javnim djelovanjem koja je otvorena za učlanjenje osobama koje svojim radom i djelovanjem žele promicati primjenu energetskih tehnologija. Članstvo u udruzi je besplatno, a od članova se očekuje da vlastitim primjerom i načinom života pokazuju kako se koriste i primjenjuju zelene tehnologije.

Rad udruge manifestirati će se kroz educiranje članova udruge sa ciljem osvješčivanja svih ljudi u prihvačanju i primjeni obnovljivih izvora kao najvažnije polazište u postupku očuvana prirode i okoliša.

Udruga će se naručito protiviti bilo kakvim pokušajima prisvajanja  sunčeve energije jednom dijelu ljudi, uvođenjem bilo kakvih koncesija i pokušaja naplate besplatne sunčeve energije koja pripada svim živim bićima.

FE Torjanac

Pratite naše uspjehe.